VRSSM LENGVOSIOS ATLETIKOS MOKYTOJAS KĘSTUTIS VELIKIANECAS ŠVENČIA JUBILIEJŲ Edit


Juk niekad neapleis viltis sparnuota, 
O akys vis jaunatviškai spindės.
Meilės žiedais širdis apvainikuota,
Niekad gyvenime nuilsti Jums neleis.
Tad linkim Jums ir laimės, ir sveikatos, 
Ir šypsenos tokios tyros, plačios.
Tegul Jums skiriamą Ilgiausių metų 
Dar šimtą kartų aidas atkartos!

Gražaus jubiliejaus proga sveikina ir nepakartojamų akimirkų, džiaugsmingų ir prasmingų metų linki Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos direktorius Marijan Kačanovski su visa sporto mokyklos bendruomene.