Dėmesio! Karantinas!


Gerbiamieji!

Saugumui užtikrinti mokykla vadovaujasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais.

Atsižvelgiant į situaciją dėl koronaviruso plitimo Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokykloje nuo 2020-11-09 iki kol galios karantino režimas Vilniaus rajone mokinių mokymas bus organizuojamas nuotoliniu būdu:

Mokytojai vykdys savo sporto šakos mokymo programą pagal numatytą ugdymo planą.

Daugiausia dėmesio mokytojai skirs ugdymo programos pagrindų įgyvendinimui, naudodamiesi visomis mokslinėmis priemonėmis: pavyzdžiui švietimo platformoje esančia medžiaga ir internetinėmis pamokomis.

Kai kurių užsiėmimų metu mokytojai jungsis su mokiniais nuotoliniu būdu, aptars sunkesnius kilusius klausimus, paaiškins kaip atlikti sunkesnius pratimus. Taip pat mokytojai siųs užduotis, kurias reikės atlikti bei medžiagą savarankiškam darbui.

Pagal darbo laiko grafikus užsiėmimų metu mokytojai bus pasiekiami mokiniams bei tėvams.

VRSSM ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Primename, kad visiems mums tai yra nauja, nepažinta situacija, iššūkis reikalaujantis visų mūsų – mokytojų, mokinių bei tėvų susivienijimo.

Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą.

SVARBI INFORMACIJA KARANTINO METU

Informacija yra nuolat atnaujinama ir papildoma

Tėvelių ir mokinių dėmesiui!

Nuo kovo 13 d. rekomenduojama, o nuo kovo 16 d. iki balandžio 13 d. privalomai stabdomas ugdymo, mokymo ir studijų procesas visose švietimo įstaigose, t.y. universitetuose, kolegijose ir mokyklose, taip pat dienos ir užimtumo centruose, neveiks darželiai, neformaliojo švietimo įstaigos.

Informacija tėvams

Mokinių pavasario atostogų metu tėvai privalo užtikrinti, kad jų vaikai tuo laikotarpiu būtų namuose, prižiūrimi tėvų, nesiburiuotų viešose vietose, nevyktų į prekybos tinklus bei kitur, siekiant apsaugoti save ir artimuosius nuo užsikrėtimo virusus COVID-19.

Draudžiama parkuose ir kitose atvirose viešose erdvėse būriuotis didesnei nei 5 asmenų grupei.

Parkose ir kitose atvirose viešose erdvėse būtina laikytis saugaus kontakto (didesnis nei 2 metrų atstumas ir trumpesnis nei 15 min. kontaktas), vengti tiesioginio fizinio kontakto, laikytis asmens higienos (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas).

Draudžiama vaikų žaidimų aikštelėse vienu metu žaisti daugiau nei vienos šeimos vaikams.

Patarimai tėveliams, auginantiems vaikus, kuriems reikia priežiūros mokinių atostogų arba karantino metu:

Daugiau informacijos:

2020-03-20

2020-03-24

2020-03-26

2020-03-27

2020-04-02

2020-04-09

2020-04-16

2020-04-21

2020-04-22

2020-04-24

2020-05-07

2020-05-12

2020-05-14

2020-05-15

2020-05-18

2020-05-29

2020-07-27

2020-07-31

2020-10-26

2020-11-05

2020-12-02

2021-03-06

2021-03-12

2021-03-18