Boks


Nauczyciel –  Edward Szpakow

Zajęcia odbywają się: w Ławaryszkach, w sali sportowej Gimnazjum im. Stefana Batorego.

  • Wtorek: 15:30 – 17:30
  • Czwartek: 16:05 – 18:05
  • Sobota: 13:00 – 15:00

Telefon nauczyciela: 866253650.

________________________________________________

Nauczyciel –  Paweł Dajnarowicz

Zajęcia odbywają się: w Rzeszy, w sali sportowej Szkoły Podstawowej im. św. Faustyny Kowalskiej.

  • Poniedziałek: 16:00 – 19:00
  • Środa: 16:00 – 18:00
  • Piątek: 16:00 – 18:00