Wyniki rozgrywek


Regulamin rozgrywek szkół rejonu wileńskiego na r. szk. 2016-2017

Regulamin rozgrywek szkół Litwy na r. szk. 2016-2017

Program zawodów igrzysk szkół podstawowych rejonu wileńskiego na r. szk. 2016-2017

 

Wyniki rozgrywek igrzysk szkół wiejskich rejonu wileńskiego za r. szk. 2016-2017

Wyniki rozgrywek igrzysk gimnazjów rejonu wileńskiego za r. szk. 2016-2017

Wyniki rozgrywek igrzysk szkół podstawowych rejonu wileńskiego za r. szk. 2016-2017 

 

Wyniki rozgrywek igrzysk gimnazjów rejonu wileńskiego za r. szk. 2017-2018

Wyniki rozgrywek igrzysk szkół podstawowych rejonu wileńskiego za r. szk. 2017-2018

Wyniki rozgrywek igrzysk szkół wiejskich rejonu wileńskiego za r. szk. 2017-2018

 

Wyniki rozgrywek igrzysk gimnazjów rejonu wileńskiego za r. szk. 2018-2019

Wyniki rozgrywek igrzysk szkół podstawowych rejonu wileńskiego za r. szk. 2018-2019

Wyniki rozgrywek igrzysk szkół wiejskich rejonu wileńskiego za r. szk. 2018-2019