Bendros žinios


Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2004-03-31 sprendimu Nr. T3 – 57 buvo įsteigta Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokykla (VRSSM) ir patvirtinti sporto mokyklos nuostatai.

VRSSM formuoja moksleivių papildomojo ugdymo turinį kūno kultūros ir sporto srityje, rengia sportininkus, galinčius deramai atstovauti rajoną bei šalį įvairiose varžybose. VRSSM bendradarbiauja su Vilniaus rajono administracija ir Lietuvos įvairių sporto šakų federacijomis.

2016-2017 mokslo metais VRSSM  lanko 376 mokiniai, mokykloje kultivuojama 11 sporto šakų: biatlono, slidinėjimo, žolės riedulio, tinklinio, futbolo, krepšinio, bokso, lengvosios atletikos, šaudymo, stalo teniso, imtynio sporto grupės.

Užsiėmimai vyksta 24 mokymo grupėse: 5 pradinio rengimo grupės – 70 mokinių; 17 meistriškumo ugdymo grupių – 280 mokinių; 2 meistriškumo tobulinimo grupės – 26 mokiniai.

Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos savivalda:

  • Mokyklos taryba
  • Pedagogų taryba
  • Mokinių taryba
  • Tėvų taryba