Bendros žinios


Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2004-03-31 sprendimu Nr. T3 – 57 buvo įsteigta Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokykla (VRSSM) ir patvirtinti sporto mokyklos nuostatai.

VRSSM formuoja moksleivių papildomojo ugdymo turinį kūno kultūros ir sporto srityje, rengia sportininkus, galinčius deramai atstovauti rajoną bei šalį įvairiose varžybose. VRSSM bendradarbiauja su Vilniaus rajono administracija ir Lietuvos įvairių sporto šakų federacijomis.

Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. VRSSM lanko 318 mokinių, mokykloje kultivuojama 11 sporto šakų: biatlono, slidinėjimo, žolės riedulio, tinklinio, futbolo, krepšinio, bokso, lengvosios atletikos, šaudymo, stalo teniso, imtynio sporto grupės. Užsiėmimai vyksta 21 mokymo grupėje:

 • 3 pradinio rengimo grupės – 47 mokinių;
 • 13 meistriškumo ugdymo grupių – 209 mokinių;
 • 5 meistriškumo tobulinimo grupės – 62 mokiniai.

Mokymo pratyboms skirta tarifikuojamų valandų:

 • pradinio rengimo grupėms 20 val.;
 • meistriškumo ugdymo grupėms 114 val.;
 • meistriškumo tobulinimo grupėms 59 val. Iš viso 193 val.

Nuo 2017 m. lapkričio 13 d. VRSSM lanko 330 mokinių, mokykloje kultivuojama 11 sporto šakų: biatlono, slidinėjimo, žolės riedulio, tinklinio, futbolo, krepšinio, bokso, lengvosios atletikos, šaudymo, stalo teniso, imtynių sporto grupės. Užsiėmimai vyksta 21 mokymo grupėje:

 • 4 pradinio rengimo grupės – 59 mokinių;
 • 13 meistriškumo ugdymo grupių – 209 mokinių;
 • 5 meistriškumo tobulinimo grupės – 62 mokiniai.

Mokymo pratyboms skirta tarifikuojamų valandų:

 • pradinio rengimo grupėms 26 val.;
 • meistriškumo ugdymo grupėms 114 val.;
 • meistriškumo tobulinimo grupėms 59 val. Iš viso 199 val.

 

Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos (VRSSM) savivalda:

 • Mokyklos taryba
 • Mokytojų taryba
 • Mokinių taryba
 • Tėvų taryba