Bendros žinios


Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2004-03-31 sprendimu Nr. T3 – 57 buvo įsteigta Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokykla (VRSSM).

VRSSM formuoja moksleivių papildomojo ugdymo turinį kūno kultūros ir sporto srityje, rengia sportininkus, galinčius deramai atstovauti rajoną bei šalį įvairiose varžybose. VRSSM bendradarbiauja su Vilniaus rajono administracija ir Lietuvos įvairių sporto šakų federacijomis.

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. VRSSM lanko 313 mokinių, mokykloje kultivuojama 10 sporto šakų: biatlono, slidinėjimo, žolės riedulio, tinklinio, futbolo, bokso, lengvosios atletikos, šaudymo, stalo teniso, imtynio sporto grupės. Užsiėmimai vyksta 21 mokymo grupėje:

 • 2 pradinio rengimo grupės – 26 mokinių;
 • 13 meistriškumo ugdymo grupių – 208 mokinių;
 • 6 meistriškumo tobulinimo grupės – 79 mokiniai.

Mokymo pratyboms skirta tarifikuojamų valandų:

 • pradinio rengimo grupėms 12 val.;
 • meistriškumo ugdymo grupėms 98 val.;
 • meistriškumo tobulinimo grupėms 59 val.

Nuo 2018 m. rugsėjo 3 d. VRSSM lanko 339 mokinių, mokykloje kultivuojama 10 sporto šakų: biatlono, slidinėjimo, žolės riedulio, tinklinio, futbolo, bokso, lengvosios atletikos, šaudymo, stalo teniso, imtynių sporto grupės. Užsiėmimai vyksta 23 mokymo grupėje:

 • 3 pradinio rengimo grupės – 40 mokinių;
 • 14 meistriškumo ugdymo grupių – 220 mokinių;
 • 6 meistriškumo tobulinimo grupės – 79 mokiniai.

Mokymo pratyboms skirta tarifikuojamų valandų:

 • pradinio rengimo grupėms 19 val.;
 • meistriškumo ugdymo grupėms 109 val.;
 • meistriškumo tobulinimo grupėms 59 val.

Nuo 2018 m. spalio 1 d. VRSSM lanko 367 mokinių, mokykloje kultivuojama 10 sporto šakų: biatlono, slidinėjimo, žolės riedulio, tinklinio, futbolo, bokso, lengvosios atletikos, šaudymo, stalo teniso, imtynių sporto grupės. Užsiėmimai vyksta 25 mokymo grupėje:

 • 5 pradinio rengimo grupės – 68 mokinių;
 • 14 meistriškumo ugdymo grupių – 220 mokinių;
 • 6 meistriškumo tobulinimo grupės – 79 mokiniai.

Mokymo pratyboms skirta tarifikuojamų valandų:

 • pradinio rengimo grupėms 31 val.;
 • meistriškumo ugdymo grupėms 109 val.;
 • meistriškumo tobulinimo grupėms 59 val.

Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos (VRSSM) savivalda:

 • Mokyklos taryba;
 • Mokytojų taryba;
 • Mokinių taryba;
 • Tėvų taryba.