Bendros žinios


Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2004-03-31 sprendimu Nr. T3 – 57 buvo įsteigta Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokykla (VRSSM).

VRSSM formuoja moksleivių papildomojo ugdymo turinį kūno kultūros ir sporto srityje, rengia sportininkus, galinčius deramai atstovauti rajoną bei šalį įvairiose varžybose. VRSSM bendradarbiauja su Vilniaus rajono administracija ir Lietuvos įvairių sporto šakų federacijomis.

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 2020-2021 M. M.

 1. Pradinio rengimo, meistriškumo ugdymo ir meistriškumo tobulinimo grupių treniruočių trukmė nuo 2020-09-01 iki 2021-09-31.
 2. Sporto mokykla dirba 5 dienas per savaitę.
 3. Treniruotės pradedamos ne anksčiau kaip 13.00 val., varžybos gali vykti darbo dienomis ne ankščiau kaip 12.00 val. ir savaitgaliais ne anksčiau kaip 9.00 val.
 4. Ugdymo turinys planuojamas 52 savaitėms.
 5. Mokinių veikla fiksuojama dienynuose. Dienynuose mokytojai fiksuoja ugdomąją veiklą nuo rugsėjo 1 d. iki rugpjūčio 31 d.
 6. Valstybinių švenčių dienos: sausio 1 d., vasario 16 d., kovo 11 d., balandžio 4-5 d., gegužės 1 d., gegužės 2 d., birželio 6 d., birželio 24 d., liepos 6 d., rugpjūčio 15 d., lapkričio 1-2 d., gruodžio 24-26 d. įskaitomos į mokslo metų dienų skaičių.

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. sporto mokyklą lankė 336 mokinių, mokykloje kultivuojama 9 sporto šakų. Užsiėmimai vyksta 23 mokymo grupėse:

 • 5 pradinio rengimo grupės – 74 mokinių;
 • 11 meistriškumo ugdymo grupių – 159 mokinių;
 • 7 meistriškumo tobulinimo grupės – 103 mokiniai.

Mokymo pratyboms skirta tarifikuojamų valandų:

 • pradinio rengimo grupėms 33 val.;
 • meistriškumo ugdymo grupėms 77 val.;
 • meistriškumo tobulinimo grupėms 64 val. Iš viso 174 val.

Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos (VRSSM) savivalda:

 • Mokyklos taryba;
 • Mokytojų taryba;
 • Mokinių taryba;
 • Tėvų taryba.