Bendros žinios


Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2004-03-31 sprendimu Nr. T3 – 57 buvo įsteigta Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokykla (VRSSM).

VRSSM formuoja moksleivių papildomojo ugdymo turinį kūno kultūros ir sporto srityje, rengia sportininkus, galinčius deramai atstovauti rajoną bei šalį įvairiose varžybose. VRSSM bendradarbiauja su Vilniaus rajono administracija ir Lietuvos įvairių sporto šakų federacijomis.

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. sporto mokyklą lankė 321 mokinių, mokykloje kultivuojama 10 sporto šakų. Užsiėmimai vyksta 21 mokymo grupėse:

  • 4 pradinio rengimo grupės – 56 mokinių;
  • 10 meistriškumo ugdymo grupių – 165 mokinių;
  • 7 meistriškumo tobulinimo grupės – 100 mokiniai.

Mokymo pratyboms skirta tarifikuojamų valandų:

  • pradinio rengimo grupėms 22 val.;
  • meistriškumo ugdymo grupėms 81 val.;
  • meistriškumo tobulinimo grupėms 59 val. Iš viso 162 val.

Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos (VRSSM) savivalda:

  • Mokyklos taryba;
  • Mokytojų taryba;
  • Mokinių taryba;
  • Tėvų taryba.