VRSSM mokinių taryba


Mokinių taryba deleguoja atstovus į mokyklos tarybą, svarsto mokinių elgesio taisykles ir siūlo jas tobulinti. Padeda administracijai organizuoti mokinių laisvalaikį, varžybas, teisėjauja varžybose. Padeda palaikyti švarą ir tvarką salėse bei sporto varžybų vietoje.

VRSSM mokinių tarybos nariai:

  • Romualdas Aleksandrovas – pirmininkas;
  • Damian Rynkevič – sekretorius;
  • Rafal Stankevič;
  • Justyna Kulbačevskaja;
  • Karolina Savko;
  • Anėlė Levko;
  • Viktorija Romanova;
  • Karolis Donculas.

VRSSM mokinių savivaldos nuostatai