VRSSM Tėvų taryba


Tėvų taryba padeda administracijai spręsti socialines, buitines problemas, padeda išvykti į varžybas, organizuoti varžybas, įvairius renginius.

VRSSM Tėvų tarybos nariai:

  • Oleg Romanov – pirmininkas;
  • Petrovič Valerij – sekretorius;
  • Matulevič Andrej;
  • Žemoit Vitalij;
  • Romualda Chmelevska;
  • Kozlovskaja Regina.
VRSSM Tėvų savivaldos darbo reglamentas