VRSSM tėvų taryba


Tėvų taryba padeda administracijai spręsti socialines, buitines problemas, padeda išvykti į varžybas, organizuoti varžybas, įvairius renginius.

VRSSM tėvų tarybos nariai:

  • Oleg Romanov – pirmininkas;
  • Romualda Chmelevska – sekretorius;
  • Matulevič Andrej;
  • Žemoit Vitalij.
VRSSM tėvų savivaldos darbo reglamentas