Rada Rodziców SzSSRW


Do zadań i kompetencji Rady Rodziców należy:

 • działanie  na  rzecz  wychowawczej i  opiekuńczej  funkcji szkoły;
 • pobudzanie i organizowanie  różnorodnych form aktywności  rodziców  na rzecz  wspomagania  realizacji celów i zadań  szkoły;
 • gromadzenie funduszy  niezbędnych do wspierania działalności szkoły,  a także  ustalenie  zasad użytkowania tych funduszy;
 • uczestniczenie w imprezach i uroczystościach organizowanych przez szkołę;
 • zapewnienie rodzicom rzeczywistego wpływu na działalność szkoły.

 

Skład Rady Rodziców SzSSRW:

 • Oleg Romanov – przewodniczący;
 • Petrovič Valerij – sekretarz;
 • Matulevič Andrej;
 • Žemoit Vitalij;
 • Romualda Chmelevska;
 • Kozlovskaja Regina.