Kontaktai


Mokyklos pavadinimas:

Vilniaus r. Nemenčinės sporto mokykla

Vykdomos švietimo programos: 

neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos

Vilniaus r. Nemenčinės sporto mokyklos savininkas:

Vilniaus rajono savivaldybė, identifikavimo kodas 111104987, LT-09318, Rinktinės g. 50

Registracijos ir buveinės adresas:

Kalno g. 16B, Nemenčinė, Vilniaus r., LT-15174

Tel./faks.: +370 52 371439

El. paštas: info@sportomokykla.lt

Įmonės kodas:

300048813

Sąskaita:

UAB „Medicinos bankas“, sąskaitos Nr. LT287230000000345026

Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tą įstaigą:

duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Teisinė forma:

biudžetinė įstaiga

Mokymo kalba (-os):

lietuvių / lenkų / rusų

Vilniaus r. Nemenčinės sporto mokykla – „Google“ žemėlapyje