Vizija ir misija


Mokyklos vizija

Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokykla – mokykla, kuri turi išvystytą sporto bazių infrastruktūrą, kurioje galima saugiai ir turiningai leisti laisvalaikį, siekti aukštų sportinių rezultatų, profesionaliai sportuoti bei yra įdomi ir verta naujoms investicijoms.

Mokyklos misija

Užtikrinti kokybišką sportinio ugdymo programos įgyvendinimą, atsižvelgiant į mokinio individualius gebėjimus ir poreikius. Sudaryti sąlygas siekti aukštų sportinių rezultatų pasirinktoje sporto šakoje. Formuoti ir įgyvendinti sporto mokyklos strategiją

Mokyklos filosofija

„Nuo masiškumo iki olimpinių medalių”.