Bendros žinios


Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2004-03-31 sprendimu Nr. T3 – 57 buvo įsteigta Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokykla (VRSSM).

2022 m. spalio 28 d. Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokykla pakeitė pavadinimą – nuo šiol ji vadinsis Vilniaus r. Nemenčinės sporto mokykla (VRNSM).

VRNSM formuoja moksleivių papildomojo ugdymo turinį fizinio ugdymo ir sporto srityje, rengia sportininkus, galinčius deramai atstovauti rajoną bei šalį įvairiose varžybose. VRNSM bendradarbiauja su Vilniaus rajono administracija ir Lietuvos įvairių sporto šakų federacijomis.

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 2022-2023 M. M.

 1. Pradinio rengimo, meistriškumo ugdymo ir meistriškumo tobulinimo grupių treniruočių trukmė nuo 2022-09-01 iki 2023-08-31.
 2. Sporto mokykla dirba 5 dienas per savaitę.
 3. Treniruotės pradedamos ne anksčiau kaip 13.00 val., varžybos gali vykti darbo dienomis ne ankščiau kaip 12.00 val. ir savaitgaliais ne anksčiau kaip 9.00 val.
 4. Ugdymo turinys planuojamas 52 savaitėms.
 5. Mokinių veikla fiksuojama dienynuose. Dienynuose mokytojai fiksuoja ugdomąją veiklą nuo rugsėjo 1 d. iki rugpjūčio 31 d.
 6. Valstybinių švenčių dienos: sausio 1 d., vasario 16 d., kovo 11 d., balandžio 9-10 d., gegužės 1 d., gegužės 7 d., birželio 4 d., birželio 24 d., liepos 6 d., rugpjūčio 15 d., lapkričio 1-2 d., gruodžio 24-26 d. įskaitomos į mokslo metų dienų skaičių.

Nuo 2022 m. rugsėjo 15 d. sporto mokyklą lankė 348 mokiniai, mokykloje kultivuojama 10 sporto šakų. Užsiėmimai vyksta 23 mokymo grupėse:

 • 3 pradinio rengimo grupės – 47 mokiniai;
 • 14 meistriškumo ugdymo grupių – 202 mokiniai;
 • 6 meistriškumo tobulinimo grupės – 108 mokiniai.

Mokymo pratyboms skirta tarifikuojamų valandų: pradinio rengimo grupėms 21 val.; meistriškumo ugdymo grupėms 119 val.; meistriškumo tobulinimo grupėms 50 val. Iš viso 190 val.

______________________

Vilniaus r. Nemenčinės sporto mokyklos (VRNSM) savivalda:

 • Mokyklos taryba;
 • Mokytojų taryba;
 • Mokinių taryba;
 • Tėvų taryba.