Bendros žinios


Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2004-03-31 sprendimu Nr. T3 – 57 buvo įsteigta Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokykla (VRSSM).

VRSSM formuoja moksleivių papildomojo ugdymo turinį kūno kultūros ir sporto srityje, rengia sportininkus, galinčius deramai atstovauti rajoną bei šalį įvairiose varžybose. VRSSM bendradarbiauja su Vilniaus rajono administracija ir Lietuvos įvairių sporto šakų federacijomis.

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 2021-2022 M. M.

 1. Pradinio rengimo, meistriškumo ugdymo ir meistriškumo tobulinimo grupių treniruočių trukmė nuo 2021-09-01 iki 2022-08-31.
 2. Sporto mokykla dirba 5 dienas per savaitę.
 3. Treniruotės pradedamos ne anksčiau kaip 13.00 val., varžybos gali vykti darbo dienomis ne ankščiau kaip 12.00 val. ir savaitgaliais ne anksčiau kaip 9.00 val.
 4. Ugdymo turinys planuojamas 52 savaitėms.
 5. Mokinių veikla fiksuojama dienynuose. Dienynuose mokytojai fiksuoja ugdomąją veiklą nuo rugsėjo 1 d. iki rugpjūčio 31 d.
 6. Valstybinių švenčių dienos: sausio 1 d., vasario 16 d., kovo 11 d., balandžio 17-18 d., gegužės 1 d., birželio 5 d., birželio 24 d., liepos 6 d., rugpjūčio 15 d., lapkričio 1-2 d., gruodžio 24-26 d. įskaitomos į mokslo metų dienų skaičių.

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. sporto mokyklą lankys 338 mokinių, mokykloje bus kultivuojama 9 sporto šakų. Užsiėmimai vyks 24 mokymo grupėse:

 • 5 pradinio rengimo grupės – 77 mokinių;
 • 12 meistriškumo ugdymo grupių – 165 mokinių;
 • 7 meistriškumo tobulinimo grupės – 96 mokiniai.

Mokymo pratyboms skirta tarifikuojamų valandų: pradinio rengimo grupėms 33 val.; meistriškumo ugdymo grupėms 92 val.; meistriškumo tobulinimo grupėms 66 val. Iš viso 191 val.

Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos (VRSSM) savivalda:

 • Mokyklos taryba;
 • Mokytojų taryba;
 • Mokinių taryba;
 • Tėvų taryba.