Bendros žinios


Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2004-03-31 sprendimu Nr. T3 – 57 buvo įsteigta Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokykla (VRSSM).

2022 m. spalio 28 d. Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokykla pakeitė pavadinimą – nuo šiol ji vadinsis Vilniaus r. Nemenčinės sporto mokykla (VRNSM).

VRNSM formuoja moksleivių papildomojo ugdymo turinį fizinio ugdymo ir sporto srityje, rengia sportininkus, galinčius deramai atstovauti rajoną bei šalį įvairiose varžybose. VRNSM bendradarbiauja su Vilniaus rajono administracija ir Lietuvos įvairių sporto šakų federacijomis.

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 2023-2024 M. M.

 1. Pradinio rengimo, meistriškumo ugdymo ir meistriškumo tobulinimo grupių treniruočių trukmė nuo 2023-09-01 iki 2024-08-31.
 2. Sporto mokykla dirba 5 dienas per savaitę.
 3. Treniruotės pradedamos ne anksčiau kaip 13.00 val., varžybos gali vykti darbo dienomis ne ankščiau kaip 12.00 val. ir savaitgaliais ne anksčiau kaip 9.00 val.
 4. Ugdymo turinys planuojamas 52 savaitėms.
 5. Mokinių veikla fiksuojama dienynuose. Dienynuose mokytojai fiksuoja ugdomąją veiklą nuo rugsėjo 1 d. iki rugpjūčio 31 d.
 6. Valstybinių švenčių dienos 2023-2024 m. m.: lapkričio 1-2 d., gruodžio 24-26 d., sausio 1 d., vasario 16 d., kovo 11 d., kovo 31 d., balandžio 1 d., gegužės 1 d., gegužės 5 d., birželio 2 d., birželio 24 d., liepos 6 d., rugpjūčio 15 d. įskaitomos į mokslo metų dienų skaičių.

Nuo rugsėjo 1 d. sporto mokyklą lankė 363 mokiniai, mokykloje bus kultivuojama 10 sporto šakų. Užsiėmimai vyks 26 mokymo grupėse:

 • 5 pradinio rengimo grupės – 67 mokiniai;
 • 15 meistriškumo ugdymo grupių – 232 mokiniai;
 • 6 meistriškumo tobulinimo grupės – 66 mokiniai.

Mokymo pratyboms skirta tarifikuojamų valandų: pradinio rengimo grupėms 35 val.; meistriškumo ugdymo grupėms 132 val.; meistriškumo tobulinimo grupėms 47 val. Iš viso 214 val.

Nuo spalio 2 d. sporto mokyklą lankė 419 mokinys, mokykloje bus kultivuojama 10 sporto šakų. Užsiėmimai vyks 30 mokymo grupėse:

 • 9 pradinio rengimo grupės – 122 mokiniai;
 • 15 meistriškumo ugdymo grupių – 231 mokinys;
 • 6 meistriškumo tobulinimo grupės – 66 mokiniai.

Mokymo pratyboms skirta tarifikuojamų valandų: pradinio rengimo grupėms 62 val.; meistriškumo ugdymo grupėms 132 val.; meistriškumo tobulinimo grupėms 47 val. Iš viso 241 val.

______________________

Vilniaus r. Nemenčinės sporto mokyklos (VRNSM) savivalda:

 • Mokyklos taryba;
 • Mokytojų taryba;
 • Mokinių taryba;
 • Tėvų taryba.