VRNSM taryba


Mokyklos taryba svarsto mokyklos pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja lėšų paskirstymą, prižiūri  vaikų ir jaunių sporto mokyklos ūkinę ir finansinę veiklą, aprobuoja premijavimo nuostatas. Sprendžia vasaros sporto stovyklų sportininkams organizavimo problemas. Teikia siūlymus dėl materialinės bazės gerinimo.

VRNSM tarybos nariai:
Tėvų atstovai:
  • Aliona Buchovskienė – pirmininkas;
  • Tadeuš Mincevič;
  • Vitalij Žemoit;
Mokytojų atstovai:
  • Valdemaras Šumskas – sekretorius;
  • Eduard Špakov;
  • Vytautas Gražys;
Mokinių atstovai:
  • Damian Rynkevič;
  • Kamila Pozniak;
  • Mila Senkevič.
Mokyklos tarybos darbo reglamentas