VRNSM taryba


Mokyklos taryba svarsto mokyklos pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja lėšų paskirstymą, prižiūri  vaikų ir jaunių sporto mokyklos ūkinę ir finansinę veiklą, aprobuoja premijavimo nuostatas. Sprendžia vasaros sporto stovyklų sportininkams organizavimo problemas. Teikia siūlymus dėl materialinės bazės gerinimo.

VRNSM tarybos nariai:
Tėvų atstovai:
  • Aliona Buchovskienė – pirmininkas;
  • Marek Kozlovski;
  • Renata Senkevič;
Mokytojų atstovai:
  • Valdemaras Šumskas – sekretorius;
  • Eduard Špakov;
  • Zbignev Sinkevič;
Mokinių atstovai:
  • Rafal Boban;
  • Kamila Pozniak;
  • Mila Senkevič.
Mokyklos tarybos darbo reglamentas