VRSSM taryba


Mokyklos taryba svarsto mokyklos pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja lėšų paskirstymą, prižiūri  vaikų ir jaunių sporto mokyklos ūkinę ir finansinę veiklą, aprobuoja premijavimo nuostatas. Sprendžia vasaros sporto stovyklų sportininkams organizavimo problemas. Teikia siūlymus dėl materialinės bazės gerinimo.

VRSSM tarybos nariai:
Tėvų atstovai:
  • Aliona Buchovskienė – pirmininkas;
  • Oleg Romanov;
  • Vitalij Žemoit;
Mokytojų atstovai:
  • Valdemaras Šumskas – sekretorius;
  • Eduard Špakov;
  • Vytautas Gražys;
Mokinių atstovai:
  • Damian Rynkevič;
  • Jevgenij Reket;
  • Mila Senkevič.
VRSSM tarybos darbo reglamentas