VRSSM mokytojų taryba


Mokytojų taryba svarsto mokyklos metinius planus, jų vykdymo eigą, kitus klausimus. Svarsto teorines ir praktines mokymo problemas. Priima nutarimus dėl mokinių šalinimo iš mokyklos, mokinių skatinimo ir kitais klausimais. Tvirtina mokyklos vaikų elgesio taisykles, svarsto mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo rezultatus.

VRSSM mokytojų tarybos nariai:

 • Kačanovski Marijan – pirmininkas;
 • Velikianecas Kęstutis – sekretorius;
 • Paketur Edita;
 • Pavtel Violeta;
 • Špakov Eduard;
 • Manatov Kamil;
 • Fadejevas Valerijus;
 • Ilkevičius Nikolajus;
 • Gražys Vytautas;
 • Jancevič Jolanta;
 • Vaitonis Markas;
 • Šumskas Valdemaras;
 • Sinkevič Zbignev;
 • Vilipas Vytautas;
 • Kudulis Albertas
 • Dainarovič Pavel;
 • Lavrinovič Alina;
 • Aleksandrov Radoslav;
 • Voskunovič Albert.