VRNSM mokytojų taryba


Mokytojų taryba svarsto mokyklos metinius planus, jų vykdymo eigą, kitus klausimus. Svarsto teorines ir praktines mokymo problemas. Priima nutarimus dėl mokinių šalinimo iš mokyklos, mokinių skatinimo ir kitais klausimais. Tvirtina mokyklos vaikų elgesio taisykles, svarsto mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo rezultatus.

VRNSM mokytojų tarybos nariai:

 • Paketur Edita – pirmininkė;
 • Šumskas Valdemaras – sekretorius;
 • Aleksandrov Radoslav;
 • Leščevski Miroslav;
 • Dainarovič Pavel;
 • Fadejev Valerij;
 • Gražys Vytautas;
 • Ilkevičius Nikolajus;
 • Kačanovski Marijan;
 • Kudulis Albertas;
 • Lavrinovič Alina;
 • Lepiochin Arnold;
 • Manatov Kamil;
 • Mastianica Artur;
 • Pavtel Violeta;
 • Pocej Česlav;
 • Sinkevič Zbignev;
 • Stankevičius Viktoras;
 • Špakov Eduard;
 • Starenko Vitalijus;
 • Vaitonis Markas;
 • Vilipas Vytautas.