Administracja


.

Wicedyrektor do spraw nauczania NSzSRW chwilowo pełniący obowiązki dyrektora (od 9 września 2022 r.)

 .

Edyta Pakietur

Tel.: +370 52 104458
Poczta el.: pavaduotojas@vrssm.vilniausr.lm.lt 

 .

   .

Sekretarz NSzSRW

 .

Inesa Steszko

Tel./faks.: +370 52 371439
Poczta el.:  sekretoriatas@vrssm.vilniausr.lm.lt