Rada Uczniowska SzSRWN


Regulamin Rady Uczniowskie SzSRWN:

 1.  Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum.
 2.  Organem sprawującym nadzór nad działalnością Samorządu Szkolnego jest Szkolna Rada Uczniowska.
 3.  Szkolna Rada Uczniowska jest organizatorem i inicjatorem różnych form życia ogólnoszkolnego młodzieży.
 4.  Rada Uczniowska pełni rolę rzecznika praw uczniowskich wobec dyrektora, trenerów i Rady Pedagogicznej.
 5. Rada Uczniowska pracuje na podstawie opracowanego na początku każdego roku planu pracy.
 6. Rada Uczniowska ustala na podstawie Statutu szkoły, regulamin swojej działalności.
 7. Opiekun Rady Uczniowskiej pełni funkcję pośrednika między społecznością uczniów a Radą Pedagogiczną.
 8. Przedstawiciele Rady Uczniowskiej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej dotyczących oceny pracy szkoły oraz zgłaszać do opiekuna Rady Uczniowskiej postulaty i wnioski odnośnie praw uczniowskich i życia gimnazjum.
 9. Rada Uczniowska poprzez swoich przedstawicieli ma również możliwość uczestniczenia w rozstrzyganiu spraw zaistniałych na terenie szkoły.
 10.  Zebrania Rady Uczniowskiej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku.

Członkowie Rady Uczniowskiej SzSRWN:

 • Damian Rynkevič – pirmininkas;
 • Kamila Pozniak – sekretorė;
 • Emilija Mincevič;
 • Mila Senkevič;
 • Karolina Jurkevičiūtė;
 • Viktorija Sinkevič;
 • Gabriele Buchovskaja.