Rada SzSRWN


Rada szkoły – rodzaj organu szkolnego, który jest powoływany w celu rozwiązywania wszelkich wewnętrznych spraw SzSSRW. Rada ta uchwala określony statut szkolny na podstawie projektu przygotowanego przez daną Radę pedagogiczną, opiniuje oraz przedstawia różnego typu wnioski, które są związane z prawidłowym funkcjonowaniem SzSSRW. W skład rady szkoły wchodzi co najmniej 6 osób wybranych w równej liczbie spośród członków rady pedagogicznej, ogółu rodzców oraz ogółu uczniów. Jej kadencja trwa zwykle 3 lata.

Rada szkoły i jej kompetencje:
 • uchwalenie statutu SzSSRW (którego projekt opracowuje rada pedagogiczna);
 • wydaje opinie o planie pracy SzSSRW, o projektach innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;
 • może też gromadzić pieniądze z dobrowolnych składek i innych źródeł z przeznaczeniem na działalność szkoły określoną w jej statucie.
Czonkowie Rady SzSRWN:
Przedstawiciele od rodziców:
 • Aliona Buchovskienė – przewodnicząca;
 • Marek Kozlovski;
 • Renata Senkevič;
Przedstawiciele od nauczycieli:
 • Valdemaras Šumskas – sekretarz;
 • Eduard Špakov;
 • Zbignev Sinkevič;
Przedstawiciele od uczniów:
 • Rafal Boban;
 • Kamila Pozniak;
 • Mila Senkevič.