Rada Rodziców SzSRWN


Do zadań i kompetencji Rady Rodziców należy:

  • działanie  na  rzecz  wychowawczej i  opiekuńczej  funkcji szkoły;
  • pobudzanie i organizowanie  różnorodnych form aktywności  rodziców  na rzecz  wspomagania  realizacji celów i zadań  szkoły;
  • gromadzenie funduszy  niezbędnych do wspierania działalności szkoły,  a także  ustalenie  zasad użytkowania tych funduszy;
  • uczestniczenie w imprezach i uroczystościach organizowanych przez szkołę;
  • zapewnienie rodzicom rzeczywistego wpływu na działalność szkoły.

Skład Rady Rodziców SzSRWN:

  • Agnesa Šidlauskienė – przewodnicząca;
  • Aliona Buchovskienė – sekretarz;
  • Tadeuš Mincevič;
  • Lina Urbienė;
  • Vitalij Žemoit.