Viešieji pirkimai


CVP IS – Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema, kurią administruoja Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT). Šioje sistemoje privaloma skelbti planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus, techninių specifikacijų projektus, vykdyti tiekėjų konkursus, skelbti rezultatus ir kitą informaciją, susijusią su viešųjų pirkimų procedūrų vykdymu.

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA / CVP IS

CVP IS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS (PIRKIMŲ VYKDYTOJAMS)

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMAS

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ TVARKOS APRAŠAS

VRSSM VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS