Laisvos darbo vietos


INFORMACIJA APIE SKELBIAMĄ KONKURSĄ    

Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokykla skelbia konkursą 1,0 etato sargo pareigoms užimti nuo 2021 m. rugsėjo 20 d.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo 2017 m. sausio 17 d. įstatymo Nr. XIII-198 II skyriumi darbuotojas priimamas šiomis sąlygomis:

  1. III pareigybių grupė;
  2. Sargas;
  3. D lygis;
  4. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – MMA
  5. Sargo kvalifikacijai netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai.

PRIDEDAMA. Pareigybės aprašas (3 lapai)

CV siųsti el. paštu: vrssportomokykla@gmail.com arba pristatyti adresu Kalno g. 16B, Nemenčinė, Vilniaus r. iki 2021 m. rugsėjo 17 d. 12.00 val.

Pretendentų vertinimo komisijos posėdis vyks 2021 m. rugsėjo 17 d. 15.00 val.