Laisvos darbo vietos


INFORMACIJA APIE SKELBIAMUS KONKURSUS    

Vilniaus rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Vilniaus r. Nemenčinės sporto mokyklos direktoriaus pareigoms užimti.


Įstaiga: Vilniaus r. Nemenčinės sporto mokykla.
Pareigybė: Vilniaus r. Nemenčinės sporto mokyklos direktorius.
Konkurso paskelbimo data: 2022 m. gruodžio 1 d.
Pretendentų atrankos data 2023 m. kovo 28 d.


Nuoroda į pagrindinį skelbimą: https://www.vrsa.lt/savivaldybes-administracija/valstybes-tarnybosir-kiti-konkursai/652

_______________________________________________________________________________________________

Vilniaus r. Nemenčinės sporto mokykla skelbia konkursą sekretoriaus pareigoms užimti 1,0 etato krūviui nuo 2023 m. vasario 1 d. Darbo vieta Kalno g. 16B, Nemenčinė, Vilniaus r.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo 2017 m. sausio 17 d. įstatymo Nr. XIII-198 II skyriumi darbuotojas priimamas šiomis sąlygomis:

  1. III pareigybių grupė.
  2. Sekretorius.
  3. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (nuo 5,1 iki 6,6) ir pareigybės lygis nustatomas, atsižvelgiant į darbuotojo išsilavinimą ir darbo patirtį.
  4. Neterminuota sutartis.

          Reikalavimai:

  1. Ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija.
  2. CV siųsti el. paštu: sekretoriatas@vrssm.vilniausr.lm.lt arba pristatyti adresu Kalno g. 16B, Nemenčinė, Vilniaus r. iki 2023 m. sausio 30 d. 12.00 val.