Teisinė informacija


Svarbiausi politiniai, teisiniai dokumentai, reglamentuojantys Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos veiklą yra:

Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas, Valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto departamento įsakymai bei kiti įstatymai, poįstatyminiai teisės aktai, Vilniaus rajono 2018–2021 metų strateginis planas bei Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos nuostatos.

Naudingos nuorodos: