Dėmesio! COVID-19


Gerbiamieji!

Saugumui užtikrinti mokykla vadovaujasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais.

Atsižvelgiant į situaciją dėl koronaviruso plitimo Vilniaus rajone, nuo 2021 m. lapkričio 3d. iki 2021 m. lapkričio 9 d. Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokykloje mokinių mokymas organizuojamas nuotoliniu būdu:

Mokytojai vykdys savo sporto šakos mokymo programą pagal numatytą ugdymo planą.

Daugiausia dėmesio mokytojai skirs ugdymo programos pagrindų įgyvendinimui, naudodamiesi visomis mokslinėmis priemonėmis: pavyzdžiui švietimo platformoje esančia medžiaga ir internetinėmis pamokomis.

Kai kurių užsiėmimų metu mokytojai jungsis su mokiniais nuotoliniu būdu, aptars sunkesnius kilusius klausimus, paaiškins kaip atlikti sunkesnius pratimus. Taip pat mokytojai siųs užduotis, kurias reikės atlikti bei medžiagą savarankiškam darbui.

Pagal darbo laiko grafikus užsiėmimų metu mokytojai bus pasiekiami mokiniams bei tėvams.

VRSSM ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Primename, kad visiems mums tai yra nauja, nepažinta situacija, iššūkis reikalaujantis visų mūsų – mokytojų, mokinių bei tėvų susivienijimo.

Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą.

SVARBI INFORMACIJA KARANTINO METU

Informacija yra nuolat atnaujinama ir papildoma

Patarimai tėveliams, auginantiems vaikus, kuriems reikia priežiūros mokinių atostogų arba karantino metu:

Daugiau informacijos:

2020-03-20

2020-03-24

2020-03-26

2020-03-27

2020-04-02

2020-04-09

2020-04-16

2020-04-21

2020-04-22

2020-04-24

2020-05-07

2020-05-12

2020-05-14

2020-05-15

2020-05-18

2020-05-29

2020-07-27

2020-07-31

2020-10-26

2020-11-05

2020-12-02

2021-03-06

2021-03-12

2021-03-18

2021-09-16