VRNSM tėvų taryba


Tėvų taryba padeda administracijai spręsti socialines, buitines problemas, padeda išvykti į varžybas, organizuoti varžybas, įvairius renginius.

VRNSM tėvų tarybos nariai:

  • Agnesa Šidlauskienė – pirmininkas;
  • Aliona Buchovskienė – sekretorius;
  • Tadeuš Mincevič;
  • Lina Urbienė;
  • Vitalij Žemoit.
Tėvų savivaldos darbo reglamentas